Thursday, August 8, 2013

moi han kim binh

moi han kim binh
moi han kim binh
moi han kim binh tap 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, tap cuoi. Không còn lối thoát Kiêm Liên đành sát hại Võ Đại Lang và chấp nhận tình cảm của tây môn thánh Lý Bình Nhi và Võ Tòng vừa gặp đã có duyên tiền định, nhưng vì hiểu nhầm cô đã ngã vào tay Hoa Tử Hư, Tay Môn Khánh say mê với săc đẹp của Bình Nhi và đành ra tay hãm hại Hoa Tư Hư. Dẩy Bình Nhi vào một tình cảnh mới. Để trả thù Bình Nhi Chấp nhận làm vợ thứ sáu của Tay Môn Khánh. Ở Tây Môn Phủ Kim Liên và Bình Nhi tìm cách hại lẩn nhau, Kiêm Liên cũng ra sức lôi kéo Xuân Mai về phía mình để chống lại bình nhi.

No comments:

Post a Comment